قرارداد باز سازي طراحي سايت شركت توران تو منعقد گرديد . شركت هاي قديمي تر همواره خواستار به روز رساني سايت خود بر اساس آخرين تكنيك هاي طراحي سايت هستند . شركت توران تو با سابقه نزديك به چهل ساله خود هم از اين امر مستثني نيست  . سايت شركت توران تو بر اساس نسخه HMTL5 طراحي مجدد خواهد شد.

نسخه قبلي سايت اين شركت استاتيك بوده است كه از معايب آن دشواري در به روز رساني و اضافه كردن محصولات و خدمات جديد و ديگر اطلاعات شركت است .

http://www.touranto.ir/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.