پاک کردن پروفایل و حذف فیسبوک کار ساده ایست . ولی دلیل اینکه یک نفر چرا باید قصد کند اطلاعات خود از فیس بوک حذف کند ممکن است جواب های بسیاری داشته باشد. بعضی افراد حساسیت زیادی برای حریم شخصی خود دارند و بعضی هم با این جمله که من چیزی برای پنهان کردن ندارم

… ادامه